Τεχνικές Προδιαγραφές

Φινίρισμα Χρώμιο
Εύρος Claremont
Υψος 176 χλστ
Τύπος ύψους Πρότυπο
Πατήστε Τρύπες 2
Συμμόρφωση BS 5412:1996 Προδιαγραφή για συγκροτήματα μονής βρύσης χαμηλής αντίστασης και συνδυασμού βρύσης (ονομαστικό μέγεθος 1 και 3) κατάλληλα για λειτουργία σε PN 10 max. και ελάχιστη πίεση ροής 0,01 MPa (0,1 bar) BS EN 200:2008 Σέρβις υγιεινής. Μονές βρύσες και συνδυασμοί για συστήματα ύδρευσης τύπου 1 και τύπου 2. Γενική τεχνική προδιαγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
  • Παρέχεται με ίσιωμα ροής – αυτό είναι για χρήση με χαμηλή πίεση νερού
  • Παρέχεται με αεριστή neoperl – αυτός είναι για χρήση με υψηλή πίεση νερού

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Claremont Bath Shower Mixer Deck”

Your email address will not be published. Required fields are marked

Claremont Bath Shower Mixer De...